it how and going for In Monitoring Android of software target

39grama

June 10, 2006

анкета за времето

Filed under: 39 grama idei, contest/context — ventsislav @ 4:41 pm

Социокултурна прогноза за времето:
Поради спецификата на прогонозата, тя ще бъде субективна и насочена към оценка въздействието на очакваните промени в социокултурния климат върху съществуващите културни системи и видове. Както всяка прогноза, се надявам, че и тази ще помогне за адаптирането към предвиждани закономерни и бедствени процеси и явления. Въпросите по-долу задават възможни параметри и методика на прогнозиране. При по-прецизна методика прогнозата би могла да обхване и демографски, екологични и социалноикономически фактори.

1. Каква Рµ Р’Р°С?ата метероологична карта РЅР° културните системи Рё РІРёРґРѕРІРµ (културни сектори, институции, мрежи, независими актьори, еволюиращи Рё застраС?ени РІРёРґРѕРІРµ)? Съвпада ли СЃ картата РЅР° България, пред която РіРѕРІРѕСЂСЏС‚ синоптиците или Рµ РїРѕ-различна?

Прогнози за бедствия и аварии
2. Предвиждате ли земетресения в институционалната инфраструктура? Как оценявате потенциала на инфраструктурата за устойчивост на трусове?
3. Предвиждате ли наводнения поради увеличаване на валежите или неизправна напоителна и отводнителна система?
4. Какви схеми за активизиране на социалната солидарност предлагате, за да се събират помощи след бедствията (обичайната практика, вместо превенция)?
Средносрочни прогнози за промяна в макро и микро климата
5.Предвиждате ли процеси на глобални промени в температурите (затопляне или застудяване)?
6. Предвиждате ли промени в микроклиматите на регионално, национално и местно ниво, които ще променят съществуващата среда?
Метероологична прогноза - какво време ще преобладава
7. Предвиждания Р·Р° максимални Рё минимални температури (какви дрехи, С?апки, чадъри, партньорства Рё мерки Р·Р° адаптация Рё комфорт?)
8. Предвиждания за скорост и посока на вятъра, влажност на въздуха и слъчеви изригвания (на какви места да се ходи, в какво да се влага енергия, какви култури да се отглеждат, от какво да се предпазват хората със здравословни проблеми и колко ще бъде голяма Луната?)
Лично време
9. Как се определя времето, в което време живеем?
10. Р?РјР° ли обективни процеси, които задават рамката РЅР° определенянето РЅР° времето?
11. На какво му мина времето и за какво идва време?
12. Каква е вразката между протичащите във времето процеси и устойчивите смисли?

June 4, 2006

Filed under: contest/context — ventsislav @ 11:54 am

РћР±СЏРІР° Р·Р° РєРѕРЅРєСѓСЂСЃ

Вестник “39 грама” РѕР±СЏРІСЏРІР° РєРѕРЅРєСѓСЂСЃ

“Цензура/Без цензура.
Една РіРѕРґРёРЅР° вестник “39 грама”

Р·Р° оценка РЅР° досегаС?ните публикации РІСЉРІ вестника Рё Р·Р° публикуване РЅР° РЅРѕРІРё материали РІ категориите :

· критика,
· интервю,
· отразяване на събитие.
Условия за участие:
Новите материали за участие в конкурса можете да изпращате на 39grams@gmail.com , - subject - contest и те ще бъдат публикувани в http://39grama.blogspot.com и предложени за оценка пак там

Коментари, рецензии, оценки Р·Р° досегаС?ните публикации РІСЉРІ вестника Рё Р·Р° новите материали можете РґР° РїРёС?ете РІ
http://39grama.blogspot.com

Материали и коментари се приемат до 22 юли 2006.

Принцип на оценяване:
Материалите ще бъдат оценявани от читателите, авторите, от всеки, които иска.
Р’ огледалните броеве 23 Рё 24 “Cenzura / Sine Cenzuram” РЅР° 1 август ще бъдат публикувани материалите, събрали най-РјРЅРѕРіРѕ читателски реакции. Оценката Рµ обективна Рё количествена - РЅР° базата РЅР° Р±СЂРѕСЏ блогове/коментарите след всеки материал. Р’ същия Р±СЂРѕР№ ще бъдат публикувани Рё част РѕС‚ коментарите, рецензиите Рё отзивите. Оценката Рµ субективна РїРѕ предпочитания РЅР° редакторския екип.

Победители и резултати от конкурса:
РќРёРµ РЅСЏРјР° РґР° излъчваме Рё награждаваме победители. Ще направим всичко възможно РґР° РѕСЃРёРіСѓСЂРёРј прозрачност Рё комуникативна среда Р·Р° коментар РЅР° предложените текстове. Текстови предизвикателства Р·Р° РїРёС?ещите, чрез разместване РЅР° йерархиите - оценяващи - оценявани РїСЂРё участие РІ тази РёРіСЂР° РЅР° РєРѕРЅРєСѓСЂСЃ. Р’РёРµ РїРёС?ете, РІРёРµ реагирате, РІРёРµ избирате - РЅРёРµ публикуваме.

Р—Р° представянето Рё обсъждането РЅР° Р±СЂРѕР№ 23-24 “Cenzura / Sine Cenzuram” Рё РЅР° резултатите РѕС‚ РєРѕРЅРєСѓСЂСЃР° ще Р±СЉРґРµ организирано събитие / май РЅР° морето/ РІ началото РЅР° август.

Powered by WordPress